Zapraszamy do kontaktu: poczta@acrylmed.com.pl, 61 28 355 41

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV pocztą elektroniczną na adres: poczta@acrylmed.com.pl
Wysyłając do nas CV na potrzeby rekrutacji, prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznanie się z treścią obowiązku informacyjnego (http://acrylmed.com.pl/praca/)

Wysyłając do nas CV na potrzeby rekrutacji, prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej) oraz zapoznanie się z treścią obowiązku informacyjnego.

Klauzula dla kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Acrylmed dr Ludwika Własińska sp. z o.o. z siedzibą 63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 33 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ………………………. . Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

2. Firma Acrylmed, producent marki Dr Lucy Beauty&Care, oraz chemii dla wielu gałęzi przemysłu, między innymi cukrowniczego, HoReCa, motoryzacyjnego oraz rolnictwa i chemii basenowej, w związku z rozbudową działu handlowego, zaprasza do współpracy doświadczonych handlowców.

Treść obowiązku informacyjnego: