W tej chwili nie poszukujemy pracowników. Jeśli jesteś zainteresowany pracą w zakładzie produkcyjnym, naszych laboratoriach lub obsłudze administracyjnej przedsiębiorstwa, aplikuj: poczta@acrylmed.com.pl

Wysyłając do nas CV na potrzeby rekrutacji, prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej) oraz zapoznanie się z treścią obowiązku informacyjnego.

Klauzula dla kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Acrylmed dr Ludwika Własińska sp. z o.o. z siedzibą 63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 33 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ………………………. . Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Treść obowiązku informacyjnego: