Nagroda dla Acrylmedu
01 gru 2014

25 listopada w siedzibie BCC w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Firma Dobrze Widziana”. Wśród nagrodzonych przedsiębiorców znalazła się także Dr Ludwika Własińska. Celem konkursu „Firma Dobrze Widziana” jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej.
Istotnymi elementami podlegającym ocenie są:
• opracowana i wdrożona strategia działań w obszarze CSR,
• skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy na ten temat
• polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia,
• oraz przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie ekologii, rynku i działań charytatywnych.

IMG_4706m IMG_4707m

IMG_4505m