EXPO Milano 2015
15 maj 2015

Acrylmed we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) znalazł się wśród polskich firm prezentowanych podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 we Włoszech – najbardziej prestiżowego wydarzenia wystawienniczego na świecie, trwającego od 1 maja do 31 października 2015 r. Tematyką tegorocznego EXPO jest „Wyżywienie planety, energia dla życia”, a uczestnikami Wystawy jest 147 krajów. Nasza firma została zaproszona do współudziału w promocji polskiej gospodarki i zaprezentowania innowacyjnej oferty produktów chemicznych dla branży rolno-spożywczej na portalu internetowym poświęconym tegorocznej edycji Wystawy www.expo.gov.pl. Celem działań PARP jest promowanie wizerunku Polski jako kraju o dużym potencjale gospodarczym, otwartym na współpracę handlową i nowe wyzwania.