Ważne spotkanie w Warszawie
11 mar 2019

Zaproszenie na konferencję „Substancje Aktywne w świetle przepisów UE. Problemy i wyzwania”

Producenci kosmetyków, surowców przedstawiciele laboratoriów mikrobiologicznych spotkają się 18 marca w  Warszawie, na zaproszenie European Association for Activ Substances oraz europosłów Andrzeja GRZYBA i Miroslava MIKOLÁŠIKA, na konferencji „Substancje aktywne w świetle przepisów UE. Problemy i wyzwania”.

Uczestnicy spotkania poznają między innymi ramy prawnych (rozporządzenie 528/2012) ze szczególnym uwzględnieniem problemów, jakie wynikają z nich dla małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Problematykę przedstawi – Dorota Kaczorowska, Starszy Specjalista ds. Rejestracji Produktów Biobójczych, THETA.

Profesor Stanisław Ignatowicz z Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i  Architektury Krajobrazu, Katedra Entomologii Stosowanej, SGGW, przedstawi zagrożenia wynikające z braku aktywnych substancji zwalczających szkodniki.

O konsekwencjach zmian prawa oraz możliwości działania w świetle ich następstwa będzie mówił Piotr Skotnicki, współwłaściciel firmy Asplant.

Całość podsumuje panel dyskusyjny podczas którego w gronie ekspertów uczestnicy postarają się znaleźć odpowiedzi na fundamentalne pytania: Czy nasze bezpieczeństwo, obywateli UE będzie w przyszłości zagrożone? Jak powinno zmienić się prawo, aby mali i średni producenci produktów biobójczych i środków ochrony roślin mogli dalej działać.


Począwszy od końca lat 90-tych Unia Europejska postanowiła unormować obrót substancji aktywnych oraz opartych o nie preparatów, między innymi w zakresie środków ochrony roślin, biocydów, preparatów dezynfekujących, detergentów itp.

W założeniu regulacje te miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak i środowiska naturalnego. W praktyce oznaczało to ponowny przegląd i przebadanie wszystkich dostępnych na rynku substancji.

Zakres i koszt badań mających udowodnić bezpieczeństwo preparatów jest jednak olbrzymi, co spowodowało szereg negatywnych skutków ubocznych uregulowań. Wśród decydentów w Unii Europejskiej rośnie więc świadomość konieczności zmian i korekty przepisów, co zaowocowało tym, że Europarlament w niedawnym głosowaniu nad raportem komisji specjalnej PEST przyjął 16 zaproponowanych przez nas poprawek. Prawo więc nie tylko trzeba, ale i da się zmieniać.

Małgorzata Handzlik, była poseł do Parlamentu Europejskiego


Konferencja odbędzie się w Warszawie, na 32 piętrze Golden Floor Tower (ul. Chłodna 51).

Osoby i firmy zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do kontaktu z p. Małgorzatą Handzlik

(mail: malgorzata.handzlik@contacteurope.eu)

Opłata konferencyjna w wysokości 150 PLN na konto organizatora: 

63 2490 0005 0000 4500 3479 6539