TYTUŁ PROJEKTU: Nowoczesne, ekologiczne środki pielęgnacyjne dla zwierząt oparte o surowce naturalne

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności firmy Acrylmed poprzez realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz przygotowanie do wdrożenia serii szamponów i odżywek przeznaczonych do różnych zastosowań (rodzaj sierści, wiek psa), działających korzystnie na włos.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 452 871,78 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 086 152,35 zł
BENEFICJENT: Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Acrylmed dr Ludwika Własińska Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Szybka ścieżka” dla MŚP.