Towarzystwo Pomocy Potrzebującym
czlonkostwoalbert2 Przedsiębiorstwo Badawczo – Wdrożeniowe Acrylmed jest przyjazne najbardziej potrzebującym. W ostatnim czasie właścicielka Firmy Acrylmed otrzymała tytuł Członka Honorowego Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta “Nadzieja” w Śremie.
Business Centre Club
  Nasza Firma jest członkiem BCC, organizacji przedsiębiorców założonej w 1991 roku, do której została zaproszona jako rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej, akceptująca zasady kodeksu honorowego.