Laboratorium mikrobiologiczne Acrylmed wykonuje różnorodne rodzaje skomplikowanych badań umożliwiających indywidualne rozwiązywanie problemów Klienta, prowadzi również monitoring kontrolny stanu jakości mikrobiologicznej u Klienta oraz stanowi bazę badawczą Przedsiębiorstwa w zakresie oceny jakości produktów jak i opracowywania nowych preparatów dezynfekcyjnych umożliwiając ich rejestrację w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Badania jakości mikrobiologicznej wody

basenowej Ogólna liczba drobnoustrojów w 36OC
Bakterie grupy coli
Escherichia coli
Gronkowce koagulazo-dodatnie
Pseudomonas aeruginosa
przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ogólna liczba drobnoustrojów w 22OC
Enterokoki kałowe
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Bakterie z rodzaju Legionella
badania specjalistyczne związane z indywidualnymi potrzebami Klienta
Badania jakości mikrobiologicznej powierzchni
Wymazy z powierzchni Ogólna liczba drobnoustrojów (jtk/cm2)
Ogólna liczba drożdży i pleśni (jtk/cm2)
Metoda płytek odciskowych Ogólna liczba drobnoustrojów (jtk/cm2) techniką płytek odciskowych
Szybkie oznaczanie czystości mikrobiologicznej powierzchni (Luminometr)
Badania czystości mikrobiologicznej kosmetyków i produktów
Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych
Liczba gronkowców koagulazododatnich
Liczba Pseudomonas aeruginosa
Liczba Candida albicans
Ocena skuteczności biobójczej środków konserwujących i dezynfekcyjnych
PN-EN 1040 Podstawowe działanie bakteriobójcze
PN-EN 1275 Podstawowe działanie grzybobójcze
PN-EN 1276 Zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego środków stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej
PN-EN 1656 Zawiesinowa metoda badania bakteriobójczej aktywności środków stosowanych w weterynarii
PN-EN 1650 Zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego środków stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej
PN-EN 1657 Zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego środków stosowanych w weterynarii
PN-EN 13623 Zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego na Legionella środków przeznaczonych do systemów wodnych
PN-EN 13697 Powierzchniowa metoda określania działania bakteriobójczego i/lub grzybobójczego środków stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej
PN-EN 14349 Powierzchniowa metoda określania bakteriobójczego działania środków stosowanych w obszarze weterynarii
PN-EN 1499 Higieniczna dezynfekcja rąk ze spłukiwaniem
PN-EN 1500 Higieniczna dezynfekcja rąk bez spłukiwania
PN-EN 15458 Metoda badania skuteczności środków ochrony powłoki przed glonami
PN-EN 15457 Metoda badania skuteczności środków ochrony powłoki przed grzybami
PN-EN 8692 Test hamowania wzrostu glonów słodkowodnych
PB-05 Metoda określania skuteczności zabezpieczania bakteriobójczego i grzybobójczego wyrobów dekoracyjno–ochronnych
PB-06 Metoda określania działania bakteriobójczego i/lub grzybobójczego dezynfekcyjnych szamponów dla zwierząt.
PB-07 Metoda oznaczania skuteczności dezynfekcyjnej preparatu w postaci stałej dla powierzchni użytkowych w sektorze weterynaryjnym.

koperta      JOANNA ADAMSKA       tel. +48 609 604 440        e-mail: joanna.adamska@acrylmed.com.pl