Do podstawowych zadań Laboratorium Technologiczno-Badawczego należy:

 • opracowywanie i wdrażanie technologii nowych produktów z oferty Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego ACRYLMED dr Ludwika Własińska Sp. z o.o.;
 • kontrola jakości produkowanych wyrobów, co pozwala zapewnić niezmiennie wysoki standard oferowanych produktów;
 • przeprowadzanie badań na zlecenie Klienta.

Laboratorium Technologiczno-Badawcze wykonuje następujące analizy:

 • rozpuszczalność osadów odłożonych na powierzchniach urządzeń (wymienniki ciepła);
 • przewodność wody (badanie konduktometryczne);
 • twardość wody (metoda miareczkowa);
 • pH;
 • oznaczanie suchej pozostałości (metoda wagowa);
 • oznaczanie chlorków (metoda Mohra);
 • oznaczanie wolnego chloru (metoda miareczkowa);
 • oznaczanie jonów żelazowych III (metoda spektrofotometryczna);
 • oznaczanie jonów wapnia (metoda miareczkowa);
 • oznaczanie jonów magnezu (metoda miareczkowa);
 • oznaczanie jonów siarczanowych (metoda wagowa);
 • oznaczanie ilości krzemionki (metoda spektrofotometryczna);
 • badanie korozyjności – badanie agresywności korozyjnej roztworów wobec powierzchni, z którymi mają kontakt (metoda EIS – Electrochemical Impedance Spectroscopy). Badanie to ma szczególne znaczenie: – przy doborze właściwego materiału, z którego powinny być wykonane urządzenia lub ich części mające kontakt z określonymi mediami, – przy wyborze bezpiecznego środka czyszczącego i technologii czyszczenia urządzeń, – przy wyjaśnianiu przyczyn korozji.

Poza wymienionymi analizami dla przemysłu cukrowniczego wykonujemy:

 • pełne badania fizyko-chemiczne cukru i innych środków,
 • określenie zawartości środka przeciwinkrustacyjnego w cukrze (metodą spektrofotometryczną),
 • określenie skuteczności działania środka przeciwinkrustacyjnego.

Doświadczenie naszych specjalistów oraz bogate wyposażenie naszego laboratorium pomoże w rozwiązaniu ewentualnych Państwa problemów. Zapraszamy do kontaktu. koperta      MAGDALENA SZYMAŃSKA        tel. +48 885 555 028        e-mail: magdalena.szymanska@acrylmed.com.pl