Wyłączny dystrybutor produktów cukrowniczych na Ukrainę i Białoruś: