UZDATNIANIE WÓD

Środki do zabezpieczania mikrobiologicznego (ścieki, chłodnie wentylatorowe, obiegi zimnej wody technologicznej, obiegi ciepłej wody użytkowej)
Alkasol Brom Preparat w formie tabletek do dezynfekcji wód obiegowych, zapobiega powstawaniu śluzu na materiałach konstrukcyjnych.
Antykam Biocyd P-9 Preparat do mikrobiologicznego zabezpieczania wód obiegowych (chłodnie wentylatorowe, obiegi zimnej wody, itp.).
Antykam CID-Leuco-20 Preparat dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania w stosunku do bakterii, grzybów i wirusów. Skuteczny preparat do likwidowania zakażeń bakterią Legionella, może być podawany w niewielkich dawkach 25-50 ppm w sposób stały razem z antyskalantem (np. Antykamem WO-Si
Antykam PP-CID Preparat dezynfekcyjny zawierający środek przeciwbakteryjny. Przeznaczony jest do dezynfekcji wody w obiegach wodnych oraz w wielu procesach technologicznych.
Ekstra Chlor Preparat do zwalczania bakterii, glonów i grzybów w wodach (baseny, zbiorniki wód atmosferycznych, itp.).
Preparaty do usuwania kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów (zbiorniki, rurociągi, kotły, wymienniki ciepła)
Antykam WO Preparat zapobiegający wypadaniu i odkładaniu się twardych osadów na powierzchniach w obiegach zimnej i ciepłej wody.
Antykam WO-SI Preparat zapobiegający wypadaniu i odkładaniu się twardych osadów na powierzchniach w obiegach zimnej i ciepłej wody o szczególnej aktywności w stosunku do jonów krzemianowych.
Inhibitory korozji (obiegi zimnej wody technologicznej, wymienniki ciepła, dodatki do kwaśnych układów czyszczących)
Antykorr CI-7 Inhibitor korozji stosowany jako dodatek do kwaśnych układów myjących.
Antykorr CI-I Preparat działa jako inhibitor korozji i antyskalant, zabezpiecza elementy stalowe i miedziane.
Preparaty do usuwania kamienia wodnego (wymienniki ciepła, rurociągi, sita, pompy, zbiorniki)
Calcid L Preparat czyszczący, usuwający kamień kotłowy oraz wszelkie osady nieorganiczne i organiczne z instalacji ciepłowniczych i innych urządzeń technicznych.
Calcid L/M Calcid L modyfikowany dodatkiem substancji ułatwiającej rozpuszczanie osadów zawierających dużą ilość krzemionki i gipsu.
Calcid L/B Preparat czyszczący z dodatkiem środka przeciwbakteryjnego, usuwający kamień kotłowy oraz wszelkie osady nieorganiczne i organiczne z instalacji ciepłowniczych i innych urządzeń technicznych.

koperta   DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. +48 785 555 285 / +48 885 555 980
e-mail: handel@acrylmed.com.pl / faktury@acrylmed.com.pl