Przedsiębiorstwo Badawczo – Wdrożeniowe Acrylmed dr Ludwika Własińska Sp. z o.o. ogłasza postępowanie przetargowe na wykonanie usługi w ramach projektu POIR.01.01.01-00-2176/20 pt. „Opracowanie środków poprawiających dobrostan drobiu opartych o ekstrakty z biomasy roślinnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł postępowania: Opracowanie środków poprawiających dobrostan drobiu opartych o ekstrakty z biomasy roślinnej.

Opis: Przeprowadzenie chowu testowego w kurnikach umożliwiających obsadę min. 10 tys. szt. brojlerów (Ross 308 lub innej rasy) w jednym kurniku w celu oceny produktów będących efektem prowadzenia projektu. Planowane są dwa 6-tygodniowe cykle doświadczalne dla produktu będącego efektem projektu i tradycyjnego (kontrola).

Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pobierz PDF