Laboratorium mikrobiologiczne

Badania jakości mikrobiologicznej wody

Badania jakości mikrobiologicznej wody basenowej Ogólna liczba drobnoustrojów w 36OC
Bakterie grupy coli
Escherichia coli
Gronkowce koagulazo-dodatnie
Pseudomonas aeruginosa
Badania jakości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ogólna liczba drobnoustrojów w 22OC
Enterokoki kałowe
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Bakterie z rodzaju Legionella
Badania specjalistyczne związane z indywidualnymi potrzebami Klienta

Badania jakości mikrobiologicznej powierzchni

Wymazy z powierzchni Ogólna liczba drobnoustrojów (jtk/cm2)
Ogólna liczba drożdży i pleśni (jtk/cm2)
Metoda płytek odciskowych Ogólna liczba drobnoustrojów (jtk/cm2) techniką płytek odciskowych
Szybkie oznaczanie czystości mikrobiologicznej powierzchni (Luminometr)

Badania czystości mikrobiologicznej kosmetyków i produktów

Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych
Liczba gronkowców koagulazododatnich
Liczba Pseudomonas aeruginosa
Liczba Candida albicans

Ocena skuteczności biobójczej środków konserwujących i dezynfekcyjnych

PN-EN 1040 Podstawowe działanie bakteriobójcze
PN-EN 1275 Podstawowe działanie grzybobójcze
PN-EN 1276 Zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego środków stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej
PN-EN 1656 Zawiesinowa metoda badania bakteriobójczej aktywności środków stosowanych w weterynarii
PN-EN 1650 Zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego środków stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej
PN-EN 1657 Zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego środków stosowanych w weterynarii
PN-EN 13623 Zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego na Legionella środków przeznaczonych do systemów wodnych
PN-EN 13697 Powierzchniowa metoda określania działania bakteriobójczego i/lub grzybobójczego środków stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej
PN-EN 14349 Powierzchniowa metoda określania bakteriobójczego działania środków stosowanych w obszarze weterynarii
PN-EN 1499 Higieniczna dezynfekcja rąk ze spłukiwaniem
PN-EN 1500 Higieniczna dezynfekcja rąk bez spłukiwania
PN-EN 15458 Metoda badania skuteczności środków ochrony powłoki przed glonami
PN-EN 15457 Metoda badania skuteczności środków ochrony powłoki przed grzybami
PN-EN 8692 Test hamowania wzrostu glonów słodkowodnych
PB-05 Metoda określania skuteczności zabezpieczania bakteriobójczego i grzybobójczego wyrobów dekoracyjno–ochronnych
PB-06 Metoda określania działania bakteriobójczego i/lub grzybobójczego dezynfekcyjnych szamponów dla zwierząt.
PB-07 Metoda oznaczania skuteczności dezynfekcyjnej preparatu w postaci stałej dla powierzchni użytkowych w sektorze weterynaryjnym.
PN-EN 14675 Zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania środków stosowanych w obszarze weterynarii
PN-EN 14476 Zawiesinowa metoda określania działania wirusobójczego w obszarze medycznym
PN-EN 17111 Nośnikowa metoda określania działania wirusobójczego do narzędzi stosowanych w obszarze medycznym
PN-EN 16777 Powierzchniowa metoda określania wirusobójczego działania środków stosowanych w obszarze medycznym na nieporowatych powierzchniach, bez działania mechanicznego
PN-EN 13704 Zawiesinowa metoda określania działania sporobójczego środków stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej
PN-EN 14348 Zawiesinowa metoda określania prątkobójczego działania środków stosowanych w obszarze medycznym, w tym środków do dezynfekcji narzędzi
PN-EN 14563 Nośnikowa metoda określania działania prątkobójczego lub bójczego na prątki gruźlicy środków stosowanych do narzędzi w obszarze medycznym

Joanna Adamska
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

tel.: +48 609 604 440
e-mail: joanna.adamska@acrylmed.com.pl

Laboratorium Technologiczno-Badawcze

Analizy

 • rozpuszczalności osadów odłożonych na powierzchniach urządzeń (wymienniki ciepła);
 • przewodności wody (badanie konduktometryczne);
 • twardości wody (metoda miareczkowa);
 • poziomu pH;
 • oznaczanie suchej pozostałości (metoda wagowa);
 • oznaczanie chlorków (metoda Mohra);
 • oznaczanie wolnego chloru (metoda miareczkowa);
 • oznaczanie jonów żelazowych III (metoda spektrofotometryczna);
 • oznaczanie jonów wapnia (metoda miareczkowa);
 • oznaczanie jonów magnezu (metoda miareczkowa);
 • oznaczanie jonów siarczanowych (metoda wagowa);
 • oznaczanie ilości krzemionki (metoda spektrofotometryczna);

Badania w zakresie przemysłu cukrowniczego

 • pełne badania fizyko-chemiczne cukru i innych środków,
 • określenie zawartości środka przeciwinkrustacyjnego w cukrze (metodą spektrofotometryczną),
 • określenie skuteczności działania środka przeciwinkrustacyjnego.

Piotr Ajnbacher
Główny technolog

tel.: +48 666 083 199
e-mail: piotr.ajnbacher@acrylmed.com.pl

Opracowanie i rejestracja produktów

 • w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Magdalena Szymańska
Kierownik ds. zamówień surowców i kontroli jakości

tel.: +48 885 555 028
e-mail: magdalena.szymanska@acrylmed.com.pl